The Naked Eye Project

Volgens menig wetenschapper bestaat onze linker- en rechterhersenhelft uit een emotionele en rationele helft. Ons linker- en rechteroog zijn hier mee verbonden. De vraag die we met dit project proberen te beantwoorden is:

Herkennen wij een emotioneel of rationeel oog ‘met ons blote oog’.

Door in een portretfoto iemands linkeroog te spiegelen en over het rechteroog te plaatsen ontstaat een portret met twee linkerogen. Tevens maken we een portret met een gespiegeld rechteroog. Bent u ook benieuwd naar uw rationele en emotionele ik?

Door het origineel, de versie met de twee linker én de twee rechterogen met elkaar te vergelijken komen we tot zeer bijzondere inzichten! U zult versteld staan hoe uw gezicht verandert.

Zaterdag 8 juli is The Naked Eye Fotoshoot bij ons

The Naked Eye ProjectU kunt u gratis voor de fotoshoot inschrijven. Waar moet u rekening mee houden:

  • er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar;
  • u krijgt per mail de tijd door;
  • wij werken met een strak tijdschema, graag 15 minuten vooraf aanwezig zijn;
  • u gaat met ontblote schouders op de foto. Draag dus iets wat u los kunt maken en kunt laten zakken;
  • u krijgt bericht wanneer u foto (na bewerking) gereed is;
  • wij gebruiken uw foto niet voor publicatie. Mochten wij dit wel willen dan nemen wij contact met u op en alleen met uw toestemming kunnen wij een foto gebruiken voor publicatie.

De inschrijving voor de fotoshoot is gesloten